Xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 để răn đe

Các hành vi trốn tránh cách ly, trục lợi... trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có thể bị xử lý hình sự.
Các hành vi trốn tránh cách ly, trục lợi... trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có thể bị xử lý hình sự.
Các hành vi trốn tránh cách ly, trục lợi... trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có thể bị xử lý hình sự.
Lên top