Xử lý ra sao nếu các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có cơ sở?

Nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC, Mai Vàng.
Nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC, Mai Vàng.
Nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC, Mai Vàng.
Lên top