Xử lý nhóm quay tự clip bốc đầu xe, đăng facebook

Đà Nẵng "tóm" được nhóm thanh niên bốc đầu xe, quay clip đăng facebook. Ảnh: CAĐN
Đà Nẵng "tóm" được nhóm thanh niên bốc đầu xe, quay clip đăng facebook. Ảnh: CAĐN
Đà Nẵng "tóm" được nhóm thanh niên bốc đầu xe, quay clip đăng facebook. Ảnh: CAĐN
Lên top