Xử lý nhóm người tổ chức ăn nhậu rồi phát video trực tiếp lên mạng xã hội

Nhóm người bị cơ quan chức năng triệu tập lên trụ sở làm việc. Ảnh: T.X
Nhóm người bị cơ quan chức năng triệu tập lên trụ sở làm việc. Ảnh: T.X
Nhóm người bị cơ quan chức năng triệu tập lên trụ sở làm việc. Ảnh: T.X
Lên top