Xử lý nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi tiền ghi số đề

Nhóm đối tượng bắt giữ người, đánh đập trái phép bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng bắt giữ người, đánh đập trái phép bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng bắt giữ người, đánh đập trái phép bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Ảnh: T.X
Lên top