Xử lý nhiều quán game lập phòng kín cho khách chơi, bất chấp lệnh cấm

Lực lượng chức năng xử lý quán game cho hàng chục khách vào chơi, bất chấp lệnh cấm. Ảnh: CAHN
Lực lượng chức năng xử lý quán game cho hàng chục khách vào chơi, bất chấp lệnh cấm. Ảnh: CAHN
Lực lượng chức năng xử lý quán game cho hàng chục khách vào chơi, bất chấp lệnh cấm. Ảnh: CAHN
Lên top