Xử lý người đặt làm thẻ “shipper áo xanh" giả để đi trong vùng cách ly

Thẻ shipper áo xanh giả được nam thanh niên đặt mua trên mạng. Ảnh: VB
Thẻ shipper áo xanh giả được nam thanh niên đặt mua trên mạng. Ảnh: VB
Thẻ shipper áo xanh giả được nam thanh niên đặt mua trên mạng. Ảnh: VB
Lên top