Xử lý nghiêm những livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng hôm 14.11.2021. Ảnh chụp màn hình
Chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng hôm 14.11.2021. Ảnh chụp màn hình
Chương trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng hôm 14.11.2021. Ảnh chụp màn hình
Lên top