Bộ Công an:

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để tung thông tin xấu, độc

Các đối tượng gia tăng xuyên tạc, kích động người dân.
Các đối tượng gia tăng xuyên tạc, kích động người dân.
Các đối tượng gia tăng xuyên tạc, kích động người dân.
Lên top