Xử lý kiểm duyệt viên nhóm facebook "Báo chốt 141 Hà Nội"

Ảnh minh họa: Phạm Đông
Ảnh minh họa: Phạm Đông
Ảnh minh họa: Phạm Đông
Lên top