Xử lý hàng chục người phê ma túy trong quán karaoke

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lin Xong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lin Xong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lin Xong
Lên top