Xử lý hai trường hợp lợi dụng người tàn tật để trục lợi

Đối tượng Phạm Văn Hoàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Đối tượng Phạm Văn Hoàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Đối tượng Phạm Văn Hoàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Lên top