Xử lý đối tượng nghi nhiễm SARS-CoV-2 tự ý rời khu cách ly xã hội

Quảng Bình thiết lập các khu cách ly, phong tỏa nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình thiết lập các khu cách ly, phong tỏa nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình thiết lập các khu cách ly, phong tỏa nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top