Xử lý đối tượng lên Facebook tung tin công an đánh đập người dân

Đối tượng bị triệu tập, xử lý vì vi phạm quy định của pháp luật. Ảnh: CAQB
Đối tượng bị triệu tập, xử lý vì vi phạm quy định của pháp luật. Ảnh: CAQB
Đối tượng bị triệu tập, xử lý vì vi phạm quy định của pháp luật. Ảnh: CAQB
Lên top