Xử lý đối tượng bốc đầu xe môtô rồi livetream trên mạng xã hội

Các đối tượng bốc đầu xe máy rồi livetream trên Facebook đã được Công an xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.
Các đối tượng bốc đầu xe máy rồi livetream trên Facebook đã được Công an xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.
Các đối tượng bốc đầu xe máy rồi livetream trên Facebook đã được Công an xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top