Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Xử lý công trình trái phép ở thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.
Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.
Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.
Lên top