Xử lý công trình trái phép ở thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.
Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.
Hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt liên tục bị những công trình trái phép xâm lấn.
Lên top