Xử lý chủ quán karaoke không chấp hành về phòng dịch COVID-19

Công an huyện Hoa Lư lập biên bản xử lý đối với chủ quản karaoke Quang Huy vì không chấp hành các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT
Công an huyện Hoa Lư lập biên bản xử lý đối với chủ quản karaoke Quang Huy vì không chấp hành các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT
Công an huyện Hoa Lư lập biên bản xử lý đối với chủ quản karaoke Quang Huy vì không chấp hành các quy định về phòng dịch. Ảnh: NT
Lên top