Xử lý các thanh niên không đội mũ bảo hiểm, gội đầu khi đi xe máy

2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, gội đầu cho nhau ở Sơn La. Ảnh: C. Minh
2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, gội đầu cho nhau ở Sơn La. Ảnh: C. Minh
2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, gội đầu cho nhau ở Sơn La. Ảnh: C. Minh
Lên top