Xử lý 8 người nhảy xuống biển Phú Quý bơi vào bờ để tránh khai báo y tế

Các ngư dân nhảy xuống biển bơi vào đảo Phú Quý để tránh bị phát hiện. Ảnh: Biên Phòng.
Các ngư dân nhảy xuống biển bơi vào đảo Phú Quý để tránh bị phát hiện. Ảnh: Biên Phòng.
Các ngư dân nhảy xuống biển bơi vào đảo Phú Quý để tránh bị phát hiện. Ảnh: Biên Phòng.
Lên top