Xử lý 7 người dùng thuyền đánh cá tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19

7 đối tượng bị phát hiện, xử lý. Ảnh: CTV
7 đối tượng bị phát hiện, xử lý. Ảnh: CTV
7 đối tượng bị phát hiện, xử lý. Ảnh: CTV
Lên top