Xử lý 3 trường hợp đưa tin sai trên mạng xã hội về dịch COVID-19 để câu like

Lực lượng chức năng triệu tập N.T.N đến trụ sở công an tỉnh làm việc. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng triệu tập N.T.N đến trụ sở công an tỉnh làm việc. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng triệu tập N.T.N đến trụ sở công an tỉnh làm việc. Ảnh: CACC
Lên top