Xử lý 23 tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí

Phát hiện và ngăn chặn tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển, Ảnh: BĐBP
Phát hiện và ngăn chặn tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển, Ảnh: BĐBP
Phát hiện và ngăn chặn tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển, Ảnh: BĐBP
Lên top