Xử lý 2 phụ nữ tung tin huyện Gia Lâm có 149 người mắc COVID-19

Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý với hai người phụ nữ đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: CAHN.
Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý với hai người phụ nữ đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: CAHN.
Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý với hai người phụ nữ đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: CAHN.
Lên top