Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Bị cáo Trầm Bê được đưa ra ngoài phòng xét xử. Ảnh: Trường Sơn
Bị cáo Trầm Bê được đưa ra ngoài phòng xét xử. Ảnh: Trường Sơn
Bị cáo Trầm Bê được đưa ra ngoài phòng xét xử. Ảnh: Trường Sơn
Lên top