Xử “đại án” tham nhũng Dương Chí Dũng: Vinalines không muốn đòi tài sản cho nhà nước