Xông vào nhà đánh đập, đẩy nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đất