Xoá tên ông Bùi Ngọc Toàn trong đường dây xăng giả khỏi danh sách bầu cử

Chủ cây xăng dầu 233 (Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử. Ảnh: Công an Đồng Nai
Chủ cây xăng dầu 233 (Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử. Ảnh: Công an Đồng Nai
Chủ cây xăng dầu 233 (Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top