Xóa sổ đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 80 bánh heroin

Nhóm tội phạm ma túy cùng tang vật. Ảnh BCA
Nhóm tội phạm ma túy cùng tang vật. Ảnh BCA
Nhóm tội phạm ma túy cùng tang vật. Ảnh BCA
Lên top