Xoá băng làm giấy tờ giả lớn nhất từ trước tới nay, thu 6.700 văn bằng giả

Các đối tượng trong băng nhóm làm giấy tờ giả bị bắt. Ảnh: Công an.
Các đối tượng trong băng nhóm làm giấy tờ giả bị bắt. Ảnh: Công an.
Các đối tượng trong băng nhóm làm giấy tờ giả bị bắt. Ảnh: Công an.
Lên top