Xô xát khi đang cách ly rồi lên Facebook đăng tin sai sự thật

Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Xuân Đ. do đăng tin sai sự thật trong khu cách ly
Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Xuân Đ. do đăng tin sai sự thật trong khu cách ly
Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Xuân Đ. do đăng tin sai sự thật trong khu cách ly
Lên top