Xin chở gỗ lậu không được, đối tượng hành hung bảo vệ rừng

Bảo vệ rừng bị đối tượng "xin chở xe gỗ" hành hung. Ảnh: HN.
Bảo vệ rừng bị đối tượng "xin chở xe gỗ" hành hung. Ảnh: HN.
Bảo vệ rừng bị đối tượng "xin chở xe gỗ" hành hung. Ảnh: HN.
Lên top