Xét xử vụ VN Pharma: Hơn 14 tỉ đồng "hoa hồng" đã "rơi" vào túi ai?

Trong phiên xử sơ thẩm lần 2 này, tòa sẽ làm rõ có hay không việc chi hơn 14 tỉ đồng hoa hồng.
Trong phiên xử sơ thẩm lần 2 này, tòa sẽ làm rõ có hay không việc chi hơn 14 tỉ đồng hoa hồng.
Trong phiên xử sơ thẩm lần 2 này, tòa sẽ làm rõ có hay không việc chi hơn 14 tỉ đồng hoa hồng.
Lên top