Xét xử vụ người nước ngoài vận chuyển gần 56kg ma túy