Xét xử vụ đổ bê tông thi thể: Bị cáo nói không phi tang mà để "bảo quản"

Bị cáo Hà khai đổ bê tông thi thể là nhằm bảo quản xác chứ không phải phi tang. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Hà khai đổ bê tông thi thể là nhằm bảo quản xác chứ không phải phi tang. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Hà khai đổ bê tông thi thể là nhằm bảo quản xác chứ không phải phi tang. Ảnh: Anh Tú
Lên top