Xét xử vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ: CNC trở thành công ty bình phong của C50 như thế nào?

Nguyễn Văn Dương tại tòa sáng ngày 19.11. Ảnh Cao Nguyên
Nguyễn Văn Dương tại tòa sáng ngày 19.11. Ảnh Cao Nguyên
Nguyễn Văn Dương tại tòa sáng ngày 19.11. Ảnh Cao Nguyên
Lên top