Xét xử vụ đánh bạc: Bị cáo Hồng Tơ khai bất nhất

Bị cáo Cao Hồng Tơ (Nghệ sĩ hài Hồng Tơ). Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Cao Hồng Tơ (Nghệ sĩ hài Hồng Tơ). Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Cao Hồng Tơ (Nghệ sĩ hài Hồng Tơ). Ảnh: Anh Tú.
Lên top