Xét xử vụ chìm canô 9 người chết ở Cần Giờ

Rất đông người dự phiên toà chìm canô.
Rất đông người dự phiên toà chìm canô.
Rất đông người dự phiên toà chìm canô.