Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.