Xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại Đồng Tâm

Các bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm được dẫn giải vào phòng xử án từ sớm. Ảnh chụp qua màn hình.
Các bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm được dẫn giải vào phòng xử án từ sớm. Ảnh chụp qua màn hình.
Các bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm được dẫn giải vào phòng xử án từ sớm. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top