Xét xử vụ 26 người rút ruột xăng dầu máy bay tiền tỉ

Đường dây trộm cắp xăng dầu máy bay đang bị xét xử. Ảnh: P.B
Đường dây trộm cắp xăng dầu máy bay đang bị xét xử. Ảnh: P.B
Đường dây trộm cắp xăng dầu máy bay đang bị xét xử. Ảnh: P.B