Xét xử vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê giang hồ "xử" chồng

Bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc tại toà. Ảnh: PM.
Bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc tại toà. Ảnh: PM.
Bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc tại toà. Ảnh: PM.
Lên top