Xét xử trùm gỗ lậu khét tiếng Phượng “râu”

Bị cáo Phượng râu tại tòa. Ảnh: LX
Bị cáo Phượng râu tại tòa. Ảnh: LX
Bị cáo Phượng râu tại tòa. Ảnh: LX
Lên top