Hải Phòng:

Xét xử thêm một người trong vụ án ông Đoàn Văn Vươn