Xét xử sơ thẩm vụ tai biến chạy thận: Sau chết người mới lập và ký biên bản bàn giao

3 bị cáo tiếp tục được hội đồng xét xử xét hỏi trong phiên sơ thẩm ngày thứ 2. Ảnh: V.Phú
3 bị cáo tiếp tục được hội đồng xét xử xét hỏi trong phiên sơ thẩm ngày thứ 2. Ảnh: V.Phú
3 bị cáo tiếp tục được hội đồng xét xử xét hỏi trong phiên sơ thẩm ngày thứ 2. Ảnh: V.Phú

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM