Xét xử sơ thẩm vụ tai biến chạy thận: Luật sư đại diện cho ông Trương Quý Dương xuất hiện

Luật sư Đỗ Quốc Quyền đại diện uỷ quyền cho ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình.
Luật sư Đỗ Quốc Quyền đại diện uỷ quyền cho ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình.