Xét xử sơ thẩm lần 2 vụ người dân kiện Chủ tịch UBND quận Thủ Đức

Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao. Ảnh: P.B
Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao. Ảnh: P.B
Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao. Ảnh: P.B