Xét xử sơ sài, tòa huyện bồi thường nặng

Ông Đặng Ngọc Thanh. Ảnh: H.P
Ông Đặng Ngọc Thanh. Ảnh: H.P
Ông Đặng Ngọc Thanh. Ảnh: H.P

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top