Xét xử phúc thẩm cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Lên top