Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Việc mua OceanBank với giá 0 đồng là đúng!

Đại diện VKS đối đáp lại quan điểm của các luật sư và bị cáo.
Đại diện VKS đối đáp lại quan điểm của các luật sư và bị cáo.
Đại diện VKS đối đáp lại quan điểm của các luật sư và bị cáo.
Lên top