Xét xử nhóm người tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HL
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HL
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HL
Lên top